Algemene voorwaarden – Versie 1 mei 2024

De organisatie
Highoddlowstake, handelsnaam van RT eCompany (2903 LR) te Capelle a/d IJssel, Kanaalweg 33, geregistreerd in het handelsregister van de NL Kamer van Koophandel onder nummer 51319004 en met BTW nr. NL002186327B65.

1. Definities
Klant: De (rechts)persoon die de een premium pakket afneemt.
Dienst of Diensten: Highoddlowstake stelt een online platform beschikbaar waarop Highoddlowstake bettips deelt en de Klant bij een bookmaker de weddenschap zelf kan plaatsen. 

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Highoddlowstake en Klant. Eventuele andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing, tenzij deze door Highoddlowstake uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
2.2. Highoddlowstake is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.
2.3. De rechten en voorwaarden tussen Klant en Highoddlowstake zijn niet overdraagbaar.

3. Premium Bettips (basic en maatwerk)

3.1. Bij het afsluiten van een premium pakket is de minimale leeftijd 18 jaar met een geldige Nederlandse Paspoort, Identiteitskaart of Rijbewijs (ter controle van je leeftijd en verificatie van je aanmelding)
3.2. Gebruikers, Bezoekers en Klanten die een (geld)prijs winnen of inzet verliezen in het kader van betaalde en onbetaalde bettips en sportweddenschappen erkennen en aanvaarden dat de verantwoordelijkheid enkel op hen rust.
3.3. Wij zijn niet aansprakelijk voor het te laat doorgeven, lezen en/of te laat/niet inzetten, gewonnen en verloren bettips over sport weddenschappen die door ons zijn gecommuniceerd
3.4 Premium bettips hebben een minimale looptijd van 3 maanden en kan na afloop van de 3 maanden dagelijks worden opgezegd
3.5. Wij bieden uitsluitend premium bettips aan met een quotering van 50 of hoger om de inzetten enigszins beheersbaar/beperkt te houden
3.6. De betaling bij een premium pakket is maandelijks vooraf (op dag van ingangsdatum) en gaat handmatig via een betaallink
3.7. Highoddlowstake behoudt zich het recht voor om een maximum aan klanten per periode toe te laten in het premium programma
3.8. Als het aantal premium bettips niet wordt gehaald in een periode (bijv door winterstop) dan wordt de achterstand gecompenseerd in de volgende maand(en)
3.9. We gebruiken onze WhatsApp kanaal om de premium bettips met individuele klanten te delen
3.10. Het is niet toegestaan om je premium bettips met andere gebruikers te delen zonder toestemming van Highoddlowstake. Indien de klant handelt in strijd met dit artikel, zulks uitsluitend ter beoordeling door Highoddlowstake (op vertoon van bewijs), dan verbeurt de klant, ten behoeve van Highoddlowstake, zonder dat enige kennisgeving of ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van EUR 3.000 (zegge: drieduizend) en een bedrag van EUR 30(zegge: dertig) voor elke dag (inclusief een deel van een dag) dat de schending voortduurt, onverminderd andere rechten of rechtsmiddelen die elke partij kan hebben. De toepasselijkheid van de artikelen 6:92 en 6:93 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Bij constatering volgt ook direct een blokkade op je abonnement en Facebook account zonder restitutie van de afgenomen dienst

4. Surebets

4.1. Bij het afsluiten van een premium pakket is de minimale leeftijd 18 jaar met een geldige Nederlandse Paspoort, Identiteitskaart of Rijbewijs (ter controle van je leeftijd en verificatie van je aanmelding)
4.2. Aanbod surebet markt: voetbal en tennis
4.3. Aanbod surebet Bookmakers: Bet365, Betcity en Unibet
4.4. Surebets bevatten wedstrijden tot max 5 dagen vooruit
4.5. Surebets worden wekelijks op willekeurige momenten aangeboden tussen 08.00 – 22.00
4.6. De winstpercentages en quoteringen van surebets kunnen veranderen door Bookmakers waardoor ze meer/minder winstgevend zijn
4.7. Premium surebets hebben een minimale looptijd van 1 maand en kan dagelijks worden opgezegd
4.8. Je ontvangt geen restitutie over de niet gebruikte dagen van je termijn abonnement
4.9. Gebruikers, bezoekers of klanten die een (geld)prijs winnen of inzet verliezen in het kader van surebets erkennen en aanvaarden dat de verantwoordelijkheid enkel op hen rust

4.10. Wij zijn niet aansprakelijk voor winst/verliezen door verkeerde calculaties of miscommunicatie van de surebets. Je dient te allen tijde zelf je inzet verdeling en winstpercentage te controleren voordat je een definitieve inzet plaatst
4.11. Als het aantal surebets niet wordt gehaald in die maand dan wordt de achterstand gecompenseerd in de volgende maand
4.12. We gebruiken onze telegram kanaal om surebets te delen
4.13. Het is niet toegestaan om je surebets met andere gebruikers te delen. Indien de klant handelt in strijd met dit artikel, zulks uitsluitend ter beoordeling door Highoddlowstake (op vertoon van bewijs), dan verbeurt de klant, ten behoeve van Highoddlowstake, zonder dat enige kennisgeving of ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van EUR 3.000 (zegge: drieduizend) en een bedrag van EUR 30(zegge: dertig) voor elke dag (inclusief een deel van een dag) dat de schending voortduurt, onverminderd andere rechten of rechtsmiddelen die elke partij kan hebben. De toepasselijkheid van de artikelen 6:92 en 6:93 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Bij constatering volgt ook direct een blokkade op je abonnement en Facebook account zonder restitutie van de afgenomen dienst
4.14. Wij zijn niet aansprakelijk voor het te laat lezen en/of te laat/niet inzetten van de gedeelde surebets
4.15. Bij account blokkade of restricties bij je bookmaker zijn wij niet aansprakelijk en kan er geen restitutie van de dienst worden aangevraagd

5. Gebruik Facebook Groep / WhatsApp groepschat

5.1. Zwartmakerij, zelfpromotie, spam en irrelevante links zijn niet toegestaan. Bij constatering wordt je account direct geblokkeerd.
5.2. Zorg ervoor dat iedereen zich veilig voelt. Geen enkele vorm van pesten is toegestaan en kleinerende opmerkingen over bijvoorbeeld ras, religie, cultuur, seksuele geaardheid, geslacht of identiteit worden niet getolereerd. Bij constatering volgt een directe blokkering van het account
5.3. Plaats uitsluitend content van sports betting wedtips. Bij constatering van niet gerelateerde content volgt per direct een permanente blokkering van het account en IP adres.
5.4. We moeten er met zijn allen een uitnodigende omgeving van maken. Behandel iedereen met respect. Gezonde discussies zijn toegestaan, maar alleen op een vriendelijke toon
5.5. Respecteer de privacy van anderen en noem of deel nooit de ‘echte’ gegevens van de leden.
5.6. Het linken van (kinder)pornografisch materiaal is ten strengste verboden.
5.7. Het delen van live-streams of het vragen naar is verboden.
5.8. Het grootschalig benaderen van andere leden binnen de Facebook groep van Highoddlowstake zonder overleg en toestemming van Highoddlowstake is niet toegestaan
5.9. Criminele/ illegale activiteiten van welke aard dan ook dienen niet op de website besproken of gedeeld te worden.
5.10. Reclame maken voor eigen belang, promotie, casino of casino gerelateerde onderwerpen is niet toegestaan.
5.11. Geef nooit informatie door over zogenaamde ‘gefixte’ wedstrijden.
5.12. Het is niet toegestaan om weddenschappen te verkopen aan andere leden van deze website.
5.13. Het promoten van eigen websites en/of acties is verboden.
5.14. Het promoten van Facebook en/of Whatsapp groepen is verboden.